Сайт зачинений. Просимо вибачення за незручності.

Роздуми богослова про те, чому потрібно захищати подружжяСучасне суспільство швидко змінюється, а перед сім’єю постійно постають нові виклики та завдання. Це зріст показників розлучень і повторних шлюбів, безшлюбне співжиття, позашлюбне дітонародження, можливості гнучкого графіку економічної діяльності та часткової зайнятості для жінки, оформлення декретної відпустки по догляду за дитиною до трьох років на чоловіка, поширення явища домашнього насильства, політика рівних можливостей для представників різних статей тощо. Однак простежується певна тяглість традиційної форми сімейних стосунків у вигляді шлюбу, яка і надалі домінує серед нових видів сімейних відносин.

Можемо ствердити, що подружжя засноване на шлюбі – вагоме суспільне благо, з яким пов’язані численні позитивні досягнення у житті дітей та дорослих. Традиційний шлюб залишається першочерговим, визначальним фактором соціального добробуту дорослих та дітей.

Тому важливо підсумувати аргументи на користь традиційної сім’ї, щоб вміти відстоювати інститут сім’ї та вимагати впровадження просімейної політики в країні.

1. Традиційне подружжя – це фабрика здорових міжособових стосунків, передовсім, між представниками різної статі: батьком і дитиною-дівчиною, мамою і дитиною-хлопцем. Це важливо для формування правильних уявлень про природну статеву ідентичність. Оскільки стабільна сім’я забезпечує кращу якість та тривалість стосунків між батьками і дітьми, що критично важливо для виховання дітей.

2. Нові форми сімейних відносин, наприклад, безшлюбне співжиття, не є рівнозначним аналогом традиційному шлюбові. Якість сімейних стосунків у традиційному подружжі загалом є кращою, ніж якість стосунків осіб у безшлюбному співжитті (це включає: психологічні характеристики, стан емоційно-психічного та ментального здоров’я, вищий рівень задоволення стосунками, більша вірність сімейним відносинам, краща турбота про стан домашнього господарства).

 3. Виховання і проживання дітей у неповній сім’ї, без опіки обох біологічних батьків, негативно позначається на їхньому майбутньому житті. Як доводять соціологи, такі діти частіше вдаються до розлучення, частіше обирають безшлюбне співжиття, пізніше зважуються на реєстровані сімейні відносини, народжують першу дитину у старшому віці.

 4. Традиційне подружжя – це універсальний, традиційний суспільний інститут, який відповідає за продовження людського роду, виховання дітей, передачу навиків сімейного життя.

5. Розлучення, позашлюбне народження дітей, виховання дітей розлученими батьками-одинаками спричиняє негативні явища у житті дітей та одиноких матерів, зокрема: незадовільні економічні умови та фінансові труднощі, обмежені можливості для дітей у сфері освіти, догляду за станом здоров’я, дозвілля, негативні тенденції підліткової поведінки, появу залежностей, участь у злочинній та кримінальній поведінці тощо.

Зазвичай діти, яких виховують розлучені батьки-одинаки, характеризуються гіршими освітніми результатами, частішими випадками незадовільної поведінки у школі, браком мотивації продовжувати здобувати вищу освіту, рідше здобувають високооплачувану роботу.

6. Сталі традиційні подружжя характеризуються назагал кращим фінансовим становищем, більшими фінансовими заощадженнями, кращою мотивацією до економічної діяльності, у порівнянні з парами безшлюбного співжиття чи одинокими батьками.

Діти, які виховуються у повній сім’ї, здебільшого відзначаються кращим станом фізичного і психічного здоров’я, кращими умовами і якістю життя, рідше вдаються до алкогольної, наркотичної чи будь-якої іншої залежності.

7. Соціологи стверджують, що одружені чоловіки, які перебувають у сталому шлюбі, зазвичай, заробляють більше грошей і мають кращі професійні досягнення, ніж одинокі чоловіки з аналогічною освітою та історією професійної діяльності. Одружені чоловіки демонструють більш сталу відданість професійній діяльності, зацікавленість у більших прибутках та кращих професійних здобутках.

 8. Вдалі подружжя – це передумова здорового способу життя, фізичного та психологічного благополуччя, захисту від узалежнень, довшої тривалості життя, рідших випадків появи серйозних захворювань, оскільки сім’я дарує відчуття психологічного комфорту, захисту, стабільності, прогнозованості спільного майбутнього.

Сім’я – це особливий психологічний простір для спілкування та розвитку стосунків, завдяки чому подружжя рідше переживає різні психологічні розлади, краще захищене від самотності, депресії, апатії, тривожності, суїциду. Саме сім’я забезпечує кращі умови для швидкої адаптації до нових викликів щоденного життя.

 9. Вдале традиційне подружжя гарантує захист від насильства над жінкою та дитиною, забезпечує пошану до особистих прав та людської гідності кожного члена сім’ї.

10. Традиційні подружжя, які переживають складні життєві ситуації та проблеми (коли діти переживають через проблеми своїх батьків), – все одно це краще життєве середовище для дітей та дорослих, ніж вибір на користь сепарації, розлучення, безшлюбного співжиття. Бо навіть проблемні сім’ї забезпечують захист дітям від негативних явищ сучасного світу.

Підсумовуючи вищенаведені аргументи на користь традиційного шлюбу, слід наголосити, що подружжя – це об’єктивне суспільне благо для держави, а не лише суб’єктивне благо, чи унікальний вид людських відносин. Це школа суспільного життя, місце адаптації дитини до дорослого життя.

Сімейне життя – це особливе життєве покликання, оскільки не кожна людина є готовою чи має створити власну сім’ю. З огляду на значимість традиційного подружжя суспільство повинно забезпечити захист та належні умови для сімей, вибудовувати просімейну політику, захищаючи сім’ї від розлучень, зазіхань на традиційну сімейну мораль та цінності. Як доводить життя, людський геній не спромігся вигадати нічого кращого і безпечнішого, ніж традиційне подружжя.

Ігор Леньо

Християнський портал КІРІОС за матеріалами family-instituteorgua